Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement

Pkt. 1: Aftalens rammer

Betaling

Webmaster Abonnement koster 500 kr. pr. måned eksklusiv 25% moms. Prisen er pr. hjemmeside. Betalingen opkræves månedsvis forud (undtagen i evt. bindingsperiode, se herunder).

Ved manglende betaling fremsendes påmindelse om betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget inden næste opkræving ophører aftalen uden videre og siden overdrages til kunden.

Bindingsperiode

Ved køb af Webmaster Abonnement binder nye kunder sig for tre måneder, som skal betales samlet ved opstart. Herefter opkræves betaling forud en måned ad gangen. 

Kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 og fortsætter med Webmaster Abonnement i forlængelse af deres gratis Webmaster-periode er undtaget bindingsperioden. 

Adgang

DEL2 skal have uhindret adgang til kundens WordPress-installation og kundens hosting-udbyder og/eller FTP/SFTP-adgang til den server, hjemmesidens filer og database ligger på.

Opsigelse og overdragelse  

Efter bindingsperiodens udløb og på et hvilket som helst senere tidspunkt kan Webmaster Abonnement opsiges med en måneds varsel af begge parter med udløb af indeværende måned. 

Ved ophør af aftalen fremsender DEL2 en mail, hvoraf det fremgår, at siden nu er kundens ansvar. 

Hjemmesiden overdrages til kunden med nylig opdatering af WordPress, plugins og tema og med nylig UpdraftPlus-backup på serveren.

Der fremsendes desuden information om nødvendige brugernavne og passwords, samt links til manualer og vedligeholdelsesguide på del2.dk. Kunden opfordres til for en sikkerheds skyld at udskifte passwords. 

Der gives ikke en fuldstændig manual til hverken WordPress, Gutenberg eller Elementor, men et kursus med udgangspunkt i kundens egen hjemmeside kan købes hos DEL2. Se mere her.

Pkt. 2: Aftalens indhold

Hjemmesider med Webmaster Abonnement vedligeholdes og drives af DEL2. Ved vedligeholdelse og drift forstås:

Personlig support

En del af DEL2s mission er at gøre ikke-teknisk-kyndige mennesker trygge ved at eje en hjemmeside. DEL2 vil derfor altid give personlig og nærværende support, ligesom det altid tilstræbes at besvare spørgsmål på en ordentlig og letforståelig måde.

DEL2 yder som udgangspunkt kun support til WordPress, men kunden er altid velkommen til at efterspørge support til f.eks. hosting eller mail. 

Opstår der problemer med WordPress, som DEL2 ikke kan løse, vil udgiften til evt. ekstern hjælp påhvile DEL2, så længe hjemmesiden har en gratis eller betalt Webmaster-aftale. Ligger problemet hos kundens hostingudbyder eller hos en anden ekstern udbyder, er evt. udgifter ikke DEL2s ansvar.

Opdatering af WordPress, temaer og plugins

DEL2 tjekker hjemmesiden mindst  én gang ugentligt og opdaterer WordPress, plugins og temaer efter behov. Opdateringerne overvåges for at sikre hurtig reaktion og fejlretning ved nedbrud og/eller fejl på hjemmesiden.

Backup

DEL2 tager backup af hjemmesidens database og filer mindst én gang ugentligt. På hjemmesider med mange indholdsændringer, f.eks. webshops eller nyhedssider, tages backup af databasen dagligt. Backup-filer opbevares både lokalt og i skyen for ekstra sikkerhed.

Restore

DEL2 genskaber hjemmesiden til senest fungerende backup ved behov. 

Sikkerhed

DEL2 benytter Astra Security Suite på alle hjemmesider med Webmaster Abonnement. Astra Security Suite er et premium WordPress-plugin, der bl.a. indeholder firewall, overvågning af loginforsøg samt virus/malware-scanning og -fjernelse.

Licenser 

DEL2 betaler alle Pro/Premium-licenser for temaer og plugins, der er brugt til udvikling af hjemmesiden og/eller plugins, som indgår i den portefølje af plugins, som DEL2 bruger på hjemmesider, der vedligeholdes af DEL2. Ønskes en ny funktion på siden, som ikke kan dækkes af plugins i DEL2s portefølje, betaler kunden sin egen Pro/Premium-licens.

Opdatering af indhold 

DEL2 lægger nyt indhold på (for eksempel blogindlæg) og/eller retter i eksisterende indhold på hjemmesiden efter behov.

DEL2 opretter nye undersider med samme design og funktioner som eksisterende sider.

I alle tilfælde skal leveres udgivelsesparat indhold (tekst og evt. billeder) af kunden.

OBS. Opdatering af indhold indebærer ikke designændringer eller tilføjelse af nye funktioner på hjemmesiden. Ved designændringer eller tilføjelse af nye funktioner – inkl. installation og opsætning af nye plugins, der kræver mere end 60 minutters arbejde – betales DEL2s faste timepris, som er 500 kr. eks. moms.

SEO

DEL2 modtager og behandler evt. fejlmeddelser fra Google Search Console.

Månedsrapport

DEL2 fremsender hver måned en rapport til kunden med oversigt over, hvilke opgaver, DEL2 har foretaget på hjemmesiden den forgangne måned.

Pkt. 3: Data og brugerkonti

For at kunne drive og vedligeholde hjemmesiden oprettes følgende brugerkonti for kunden, hvis disse ikke tidligere er oprettet af DEL2:

Google

DEL2 opretter en Google-konto til hjemmesiden, hvis dette behøves til f.eks. Google Analytics.

Webmaster-mail

DEL2 opretter en webmaster-mailkonto, der bruges i forbindelse med diverse brugerkonti. Hvis det ikke er muligt at oprette en webmaster-mailkonto hos kundens hosting-udbyder, benyttes en Google-konto til dette formål. 

Al mail til webmaster-kontoen og/eller Google-kontoen videresendes til DEL2, så længe aftalen løber. Når/hvis hjemmesiden overdrages til kunden, fjernes videresendelsen og hvis muligt opsætter DEL2 videresendelse til kundens egen mail (ved Google-mail kræves at kunden godkender denne videresendelse). Det påhviler herefter kunden selv at tjekke denne webmaster-mail og/eller sikre, at videresendelsen virker, og DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis kunden efter overtagelse af hjemmesiden går glip af vigtig information vedr. hjemmesiden fremsendt til enten webmaster-mail og/eller Google-mail.

WordPress

DEL2 opretter sin egen admin-bruger i hjemmesidens WordPress-installation, hvis denne ikke findes i forvejen. 

Cookiebot

DEL2 opretter om nødvendigt en Cookiebot-konto til opsætning af Cookie-scanning og -banner.

Opbevaring af data

Alle passwords og brugernavne opbevares af DEL2 i et program, der er bygget til sikker opbevaring af passwords. Når/hvis hjemmesiden overdrages, får kunden udleveret alle oplysninger til ovenstående konti, bortset fra DEL2s WordPress-admin-bruger. 

DEL2 sletter alle oplysninger om brugernavne og passwords to måneder efter overdragelse af hjemmesiden med mindre andet aftales. Dette gælder dog ikke DEL2s WordPress-admin-bruger, men denne kan efterfølgende slettes af kunden i WordPress, hvis det måtte ønskes. Det anbefales dog ikke at slette DEL2s bruger, hvis det påtænkes at gøre brug af DEL2s support på et senere tidspunkt.

Pkt. 3: Aftalens ophør

Ved ophør eller opsigelse af Webmaster Abonnement bliver alle plugins installeret af DEL2 til varetagelse af Webmaster-opgaven fjernet fra hjemmesiden.

Alle Pro/Premium-licenser betalt af DEL2 fjernes ligeledes ved ophør af aftalen. Undtaget herfor er kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 inden for de seneste 12 mdr. – disse vil få betalt deres licens ind til 12 mdr. efter at deres gratis Webmaster-periode trådte i kraft.

Ovenstående meddeles pr. mail sammen med links til køb af egne licenser. Det er op til kunden at sørge for at købe og installere egne licenser. 

Undlader kunden at købe egne licenser, gøres kunden hermed opmærksom på, at det pågældende tema eller plugin ikke længere vil modtage opdateringer eller support fra udvikleren, samt at manglende opdatering kan være ødelæggende for hjemmesiden, idet de blandt andet tjener følgende formål:

  • Opdateringer lukker et eller flere sikkerhedshuller, som kan udnyttes til at bryde ind og lægge virus eller malware i dit system.
  • Opdateringer sikrer, at forskellige typer software fortsat kan arbejde sammen. Eksempel: WordPress’s software opdateres, og plugins og temaer opdateres efterfølgende, så de er forenelige med den nye WordPress-software.

Pkt. 4: Ansvarsfraskrivelse

Mens aftalen løber

Alle ændringer, som kunden selv måtte foretage på hjemmesiden, mens Webmaster-aftalen løber, sker på kundens eget ansvar. Hvis noget går galt – hvad enten det er ifht. design, funktioner eller indhold – og skal udbedres af DEL2, betales DEL2s faste timepris, som er 500 kr. eks. moms.

Ved aftalens ophør

Ved ophør af Webmaster-aftalen gøres kunden udtrykkeligt opmærksom på følgende:

DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på hjemmesiden, efter at kunden har fået den overdraget, uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for kunden og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes, herunder, men ikke udelukkende:

  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/elller temaer.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2, ikke længere opdateres af udvikleren. 
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes brug af temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret på hjemmesiden og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2.

Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement er udarbejdet af DEL2 v. Marie Wandel Kampmann, CVR nr. 39632020. Senest revideret feb. 2021.