Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement

Pkt. 1: Aftalens rammer

Betaling

Webmaster Abonnement kan betales enten pr. måned eller årligt. Kunder der har købt en hjemmeside fra DEL2 har en periode med gratis Webmaster Abonnement, som træder i kraft, når hjemmesiden er klar til offentliggørelse.

Prisen for Webmaster Abonnement med måneds-betaling er 500 kroner eks. moms pr. måned pr. hjemmeside. Betalingen opkræves månedsvis forud (undtagen i evt. bindingsperiode, se herunder).

Prisen for betalt Webmaster Abonnement med års-betaling er 5.000 kroner eks. moms pr. år pr. hjemmeside (en besparelse på 2 mdr.). Betalingen opkræves ved aftalens start og herefter opkræves beløbet automatisk hver 12. måned forud for en ny periode.

Ved manglende betaling fremsendes påmindelse om betaling. Hvis betalingen ikke er modtaget inden for en måned ophører aftalen uden videre og siden overdrages til kunden, jvf. betingelser under Misligeholdelse af aftalen.

Bindingsperiode

Ved køb af Webmaster Abonnement binder nye kunder sig for tre måneder. Kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 og fortsætter med Webmaster Abonnement i forlængelse af deres gratis Webmaster-periode er undtaget bindingsperioden. 

Adgang

DEL2 skal have uhindret adgang til kundens WordPress-installation og kundens hosting-udbyder og/eller FTP/SFTP-adgang til den server, hjemmesidens filer og database ligger på. Er dette ikke opfyldt ved aftalens indgåelse eller på et hvilket som helst senere tidspunkt mens aftalen løber, kan aftalen opsiges uden varsel fra DEL2s side, jvf. betingelserne under punktet Misligeholdelse af aftalen.

Opsigelse og overdragelse  

Efter bindingsperiodens udløb og på et hvilket som helst senere tidspunkt, kan månedsbetalt Webmaster Abonnement opsiges med en måneds varsel af begge parter.

For årsbetalt Webmaster Abonnement gælder følgende:

  • Hvis aftalen opsiges af DEL2, refunderes det resterende beløb.
  • Hvis aftalen opsiges af kunden inden udløbet af de 12 mdr. er det resterende beløb mistet.

Særligt for overdragelse af hjemmesider købt hos DEL2

Der fremsendes link til dokument med informationer om brugernavne, passwords, farvekoder, fonte m.m. Download af dokumentet er beskyttet med password, der fremsendes separat. Kunden opfordres til for en sikkerheds skyld at udskifte passwords brugt til diverse konti og til altid at bruge passwords med en kombination af store og små bogstaver, tal og tegn. 

Hjemmesiden overdrages til kunden med nyeste opdateringer af WordPress, plugins og tema og med nylig backup på serveren.

Der gives ikke en fuldstændig manual til hverken WordPress, Gutenberg eller Elementor, men et kursus med udgangspunkt i kundens egen hjemmeside kan købes hos DEL2.

I tilfælde hvor Webmaster Abonnement opsiges inden hjemmesiden er færdig, overdrages hjemmesiden med de mangler den måtte have på det pågældende tidspunkt, og evt. færdiggørelse af hjemmesiden sker for kundens regning, uanset hvad der måtte have stået i den oprindelige aftale.

Opsigelse ved misligeholdelse af aftalen

Ved kundens misligeholdelse af aftalen kan denne opsiges uden det sædvanlige varsel på en måned. DEL2s forpligtelser overfor kunden og kundens hjemmeside bortfalder i sådanne tilfælde med øjeblikkelig virkning, inkl. de sædvanlige forpligtelser i forbindelse med overdragelse af hjemmesiden, som beskrevet ovenfor.

Under misligeholdelse hører f.eks. – men ikke udelukkende – manglende betaling for aftalen og/eller manglende adgang til nødvendige konti i forbindelse med hjemmesiden.

Pkt. 2: Aftalens indhold

Hjemmesider med Webmaster Abonnement vedligeholdes og drives af DEL2. Ved vedligeholdelse og drift forstås:

Personlig support til WordPress

En del af DEL2s mission er at gøre ikke-teknisk-kyndige mennesker trygge ved at eje en hjemmeside. DEL2 vil derfor altid give personlig og nærværende support, ligesom det altid tilstræbes at besvare spørgsmål på en ordentlig og letforståelig måde.

DEL2 yder som udgangspunkt kun support til WordPress, men kunden er altid velkommen til at efterspørge support til f.eks. hosting eller mail. 

Hvis et problem på hjemmesiden skyldes forhold hos kundens hostingudbyder, vil DEL2 gøre sit yderste for at hjælpe med at finde en løsning. Skulle dette mod forventning ikke lykkes, vil DEL2 hjælpe med at flytte siden til en ny hostingudbyder mod betaling af normal timepris. Se priser for opgaver uden for abonnement her.

Løbende opdatering af WordPress, temaer og plugins

At holde WordPress, plugins og tema opdateret med nyeste versioner er helt afgørende for hjemmesidens sikkerhed og for, at den virker og ser ud som den skal. DEL2 opdaterer WordPress, plugins og temaer mindst én gang ugentligt.

Backup og restore

DEL2 sørger for daglig offsite backup af hjemmesider med betalt Webmaster abonnement med Blogvault samt ugentlig backup i WordPress med UpdraftPlus af alle hjemmesider.

DEL2 genskaber hjemmesiden til senest fungerende backup ved behov. 

Sikkerhed

DEL2 benytter MalCare Pro på alle hjemmesider med betalt Webmaster abonnement, og Malcare Basic på alle hjemmesider med gratis Webmaster. MalCare er et sikkerhedsplugin, der indeholder firewall, malware-scanning og -fjernelse (Pro), backup (Pro) og meget mere.

Hvis en hjemmeside med betalt Webmaster abonnement bliver hacket vil DEL2 hjælpe med at få siden renset i samarbejde med MalCare, men DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for øvrige udgifter og tab forbundet med et hackerangreb på hjemmesiden.

Licenser 

DEL2 har en fast portefølje af plugins og premium-løsninger, som er udvalgt og testet med henblik på kvalitet, sikkerhed og brugervenlighed. Licenser til disse plugins betales af DEL2 så længe en hjemmeside er under udvikling eller har et Webmaster Abonnement. Er der behov for at bruge plugins, der ikke indgår i DEL2s pluginportefølje, vil kunden selv skulle betale for licenser til disse.

DEL2s plugin-portefølje består af to grupper:

Gruppe 1 er plugins, der bruges på alle hjemmesider, der er udviklet af DEL2 og som har et Webmaster Abonnement. Disse plugins fjernes og/eller overgår til evt. gratis-version, hvis/når webmaster-aftalen ophører.

Hvis en hjemmeside i forvejen har andre plugins med samme funktioner installeret, vil disse ikke nødvendigvis blive udskiftet med nedenstående med mindre noget særligt taler for en udskiftning, f.eks. sikkerhed eller lignende.

Plugins i gruppe 1

UpdraftPlus Premium (Backup)
Værdi: 275 kr./år

Rank Math SEO Pro (SEO)
Værdi: 390 kr./år

MalCare Pro (Sikkerhed og backup)
Værdi: 1.000 kr./år

Plausible Analytics (trafikmåling)
Værdi: Fra 70 kr/md. (trafikafhængig)

Gruppe 2 er plugins, der bruges afhængig af, om der er behov for dem på den enkelte hjemmeside. Disse plugins betaler DEL2 for i 12 mdr. efter siden er klar til offentliggørelse eller så længe siden har et Webmaster Abonnement. Det er herefter kundens eget ansvar at forny licenserne, når de opsiges af DEL2*

Plugins i gruppe 2

Kadence Pro (funktionalitet og design)
Pris: 530 kr./år

Astra Pro (funktionalitet og design)
Pris: 400 kr./år

Kadence Blocks Pro (funktionalitet og design)
Pris: 600 kr./år

Elementor Pro (funktionalitet og design)
Pris: 400-700 kr./år

Essential Addons Pro (funktion og design)
Pris: 340 kr./år

FluentForms Pro (formularer)
Pris: 530 kr./år

FluentCRM Pro (CRM/mail-system)
Pris: 870 kr./år

FluentBooking Pro (booking)
Pris: 1.300 kr./år

ACF Pro (funktionalitet)
Pris: 325 kr./år

Kadence Conversions (pop-up’s)
Pris: 600 kr./år

SureMembers (medlemssite)
Pris: 660 kr./år

Presto Player Pro (video- og lydafspiller)
Pris: 600 kr./år

Priserne gælder for ét domæne og er omregnet efter gældende valutakurs. Der tages forbehold for fejl, prisændringer og rabatter.

* Undlader kunden at købe egne licenser, gøres kunden hermed opmærksom på, at det pågældende tema eller plugin ikke længere vil modtage opdateringer eller support fra udvikleren, samt at manglende opdatering kan være ødelæggende for hjemmesiden idet de blandt andet tjener følgende formål:

  • Opdateringer lukker et eller flere sikkerhedshuller, som kan udnyttes til at bryde ind og lægge virus eller malware i dit system.
  • Opdateringer sikrer, at forskellige typer software fortsat kan arbejde sammen. Eksempel: WordPress’s software opdateres, og plugins og temaer opdateres efterfølgende, så de er forenelige med den nye WordPress-software.

Udgivelser

DEL2 udgiver op til 3 udgivelser pr. måned (for eksempel artikler, events, stillingsopslag, nyhedsbreve, vare eller lign.) Udgivelse forudsætter, at kunden fremsender udgivelsesparat tekst og billede(r) til DEL2. Er der behov for flere end 3 udgivelser pr. måned, vil dette blive faktureret uden for abonnementet til en pris på 250 kr. pr. stk. eks. moms.

Der kan ikke overføres “ubrugte” udgivelser til næste måned.

Ændringer af indhold og design

DEL2 udfører rettelser/ændringer i eksisterende indhold (tekst og billeder), forudsat at kunden fremsender udgivelsesparat indhold (tekst og billede(r), og opgaven ikke tager mere end en time. Opgaver på over en time faktureres uden for abonnementet.

Ændringer af indhold indebærer ikke større designændringer, tilføjelse af nye funktioner på hjemmesiden eller oprettelse af undersider og/eller landingpages. For sådanne opgaver faktureres uden for abonnementet.

SEO

DEL2 modtager og behandler fejlmeddelser fra Google Search Console, hvis disse er af kritisk karakter.

Trafikmåling

DEL2 kan sørge for adgang til data om trafik på hjemmesiden via det GDPR-venlige analyseværktøj Plausible. Ved ophør af Webmaster-aftalen kan kunden få overdraget ejerskabet af siden hos Plausible og skal herefter selv betale for licensen.

Månedsrapport

DEL2 fremsender hver måned en rapport til kunden med oversigt over, hvilke opgaver, DEL2 har foretaget på hjemmesiden den forgangne måned.

Priser på opgaver faktureret uden for abonnement

Udgivelse (artikel, event, stillingsopslag, vare, nyhedbrev eller lign.): 250 kr./stk. eks. moms.

Øvrige opgaver: 20% rabat på timeprisen (normalpris 750 kr. eks. moms).

Ny hjemmeside eller redesign af eksisterende hjemmeside: 20% webmasterrabat på den samlede pris.

Grafisk arbejde (SoMe-materiale, logo og lign.): 20% rabat på enheds- eller timeprisen (normalpris 750 kr. eks. moms).

Pkt. 3: Data og brugerkonti

For at kunne drive og vedligeholde hjemmesiden oprettes følgende brugerkonti for kunden, hvis disse ikke tidligere er oprettet af DEL2:

Webmaster-mail

DEL2 opretter en webmaster-mailkonto, der bruges i forbindelse med diverse brugerkonti. Hvis det ikke er muligt at oprette en webmaster-mailkonto hos kundens hosting-udbyder, benyttes en Google-konto til dette formål. 

Al mail til webmaster-kontoen og/eller Google-kontoen videresendes til DEL2, så længe aftalen løber. Når/hvis hjemmesiden overdrages til kunden, fjernes videresendelsen og hvis muligt opsætter DEL2 videresendelse til kundens egen mail (ved Google-mail kræves at kunden godkender denne videresendelse). Det påhviler herefter kunden selv at tjekke denne webmaster-mail og/eller sikre, at videresendelsen virker, og DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis kunden efter overtagelse af hjemmesiden går glip af vigtig information vedr. hjemmesiden fremsendt til enten webmaster-mail og/eller Google-mail.

WordPress

DEL2 opretter sin egen admin-bruger i hjemmesidens WordPress-installation, hvis denne ikke findes i forvejen. 

Google Search Console

DEL2 opretter en Google-konto til brug for opsætning af Google Search Console, hvis dette ikke allerede er oprettet. Search Console er et værktøj, der hjælper med at overvåge og fejlfinde dit websites tilstedeværelse i Googles søgeresultater. Man behøver ikke være tilmeldt Search Console for at få sit website med i Googles søgeresultater, men det kan være et nyttigt værktøj. Læs mere om Search Console her.

Trafikmåling

Hvis det ønskes kan der installeres en kode, der måler trafik på hjemmesiden. DEL2 benytter det GDPR-venlige analyseværktøj Plausible.

Cookies

DEL2 opsætter om nødvendigt et cookiebanner, hvis din hjemmeside sætter cookies.

Har din hjemmeside under 100 sider er cookiebanneret gratis.

Har din hjemmeside mere end 100 sider koster cookiebanneret 100 kr./md. som du vil blive opkrævet sammen med dit Webmaster-abonnement.

Opbevaring af data

Alle passwords og brugernavne opbevares af DEL2 i et program, der er bygget til sikker opbevaring af passwords. Når/hvis hjemmesiden overdrages, får kunden udleveret alle oplysninger til ovenstående konti, bortset fra DEL2s WordPress-admin-bruger. 

DEL2 sletter alle oplysninger om brugernavne og passwords to måneder efter overdragelse af hjemmesiden med mindre andet aftales. Dette gælder dog ikke DEL2s WordPress-admin-bruger, men denne kan efterfølgende slettes af kunden i WordPress, hvis det måtte ønskes. Det anbefales dog ikke at slette DEL2s bruger, hvis det påtænkes at gøre brug af DEL2s support på et senere tidspunkt.

Pkt. 4: Aftalens ophør

Ved ophør eller opsigelse af Webmaster Abonnement bliver alle plugins installeret af DEL2 til varetagelse af Webmaster-opgaven fjernet fra hjemmesiden eller installeret i en gratis version.

Alle licenser betalt af DEL2 fjernes ligeledes ved ophør af aftalen. Undtaget herfor er kunder, der har købt hjemmeside hos DEL2 inden for de seneste 12 mdr. – disse vil få betalt deres licens ind til 12 mdr. efter at deres gratis Webmaster-periode trådte i kraft.

Ovenstående meddeles pr. mail sammen med links til køb af egne licenser. Det er op til kunden at sørge for at købe og installere egne licenser. 

Undlader kunden at købe egne licenser, gøres kunden hermed opmærksom på, at det pågældende tema eller plugin ikke længere vil modtage opdateringer eller support fra udvikleren, samt at manglende opdatering kan være ødelæggende for hjemmesiden, idet de blandt andet tjener følgende formål:

  • Opdateringer lukker et eller flere sikkerhedshuller, som kan udnyttes til at bryde ind og lægge virus eller malware i dit system.
  • Opdateringer sikrer, at forskellige typer software fortsat kan arbejde sammen. Eksempel: WordPress’s software opdateres, og plugins og temaer opdateres efterfølgende, så de er forenelige med den nye WordPress-software.

Pkt. 5: Ansvarsfraskrivelse

Mens aftalen løber

Alle ændringer, som kunden selv måtte foretage på hjemmesiden, mens Webmaster-aftalen løber, sker på kundens eget ansvar. Hvis noget går galt – hvad enten det er ifht. design, funktioner eller indhold – og skal udbedres af DEL2, betales normal timepris (750 kr. eks. moms).

Hvis en hjemmeside bliver hacket vil DEL2 hjælpe med at få siden renset i samarbejde med MalCare, men DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for øvrige udgifter og tab forbundet med et hackerangreb på hjemmesiden.

Særligt for hjemmesider der ikke er udviklet af DEL2

DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for nedbrud eller fejl, der skyldes plugins eller temaer, der er installeret på overtagelsestidspunktet. Opstår en sådan fejl/nedbrud, vil DEL2 genskabe siden ved hjælp af backup, og efterfølgende arbejde med at undgå at fejlen sker igen, vil blive faktureret (efter aftale med kunden).

Ved aftalens ophør

Ved ophør af Webmaster-aftalen gøres kunden udtrykkeligt opmærksom på følgende:

DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på hjemmesiden, efter at kunden har fået den overdraget, uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for kunden og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes, herunder, men ikke udelukkende:

  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at siden er blevet hacket.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/elller temaer.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2, ikke længere opdateres af udvikleren. 
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes brug af temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret på hjemmesiden og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2.

Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement er udarbejdet af DEL2 v. Marie Wandel Kampmann, CVR nr. 39632020. Senest revideret marts 2024.