Vilkår og betingelser for køb af hjemmeside

Pkt. 1: Aftalens indgåelse

Tilbud

Tilbud på hjemmeside fra DEL2 fremsendes skriftligt på mail til kunden. 

Accept

Accepteres tilbuddet fremsendes det til digital underskrift via HelloSign.

Mailingliste

Ved underskrivelse af tilbuddet accepterer kunden at blive skrevet på DEL2s mailingliste. Kunden kan til en hver tid framelde sig denne liste.

Personlig side

Kunder der køber hjemmeside hos DEL2 får oprettet en personlig side på DEL2s hjemmeside. Denne side er kundens indgang til viden og information om WordPress og hjemmesider. Ved overdragelse af hjemmesiden vil kundens brugermanual(er) blive lagt på den personlige side og beskyttet med password.

Persondata

Ved underskrivelse af tilbuddet accepterer kunden, at DEL2 opbevarer og behandler kundens persondata i henhold til DEL2s Privatlivspolitik.

Pkt. 2: Proces

Opsætning og design af hjemmesiden forløber efter tidsplanen i det fremsendte tilbud, hvis tilbuddet er underskrevet rettidigt og alle deadlines i tilbuddet overholdes.

Deadlines

Deadlines går begge veje, og begge parter er indforstået med at gøre deres yderste for at leve op til de aftaler og tidsplaner, der er fastsat i tilbuddet. 

For at DEL2 kan leve op til dette skal følgende respekteres af kunden:

 • Mails bør som hovedregel besvares samme eller næste dag. 
 • Adgang til diverse konti hos kundens hosting-udbyder samt evt. eksisterende WordPress-installation skal kunne leveres på forlangende. 
 • Ved overskridelse af deadline for aflevering af indhold, manglende svar på spørgsmål, der er nødvendige for at DEL2 kan færdiggøre hjemmesiden, eller manglende fremsendelse af nødvendige kontooplysninger er det ikke DEL2s ansvar, hvis deadline for færdiggørelse af hjemmesiden overskrides.
 • I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udarbejde en ny tidsplan, og eftersom en sådan vil skulle passe ind i DEL2s øvrige arbejde, kan DEL2 i sådanne tilfælde ikke længere garantere, at hjemmesiden kan offentliggøres på det først aftalte tidspunkt.

Ændringer og rettelser

Parterne forpligter sig til at respektere hinandens tid. DEL2 vil ikke spilde kundens tid med sløset og ugennemtænkt design, og forventer på samme måde, at kunden er velforberedt og omhyggelig, når ønskerne til hjemmesiden beskrives. Når det er sagt kan det være svært at se noget for sig, før man har det mellem hænderne, og derfor starter designprocessen altid med et designoplæg fra DEL2, som kunden har mulighed for at komme med ændringer til. Når designoplægget er godkendt har kunden ikke længere krav på at få lavet ændringer i designet.

Redesign af eksisterende hjemmeside

Hvis der er tale om redesign af en eksisterende hjemmeside på samme domæne, og den nuværende side skal fortsætte med at være live mens arbejdet med den nye side pågår, vil den nye side blive udviklet lokalt hos DEL2, og skal når den er færdigdesignet overføres til kundens hosting-udbyder. 

Af praktiske grunde kan der være opgaver som f.eks. opsætning af Google Analytics, færdiggørelse af SEO-opsætning, opsætning og scanning i forbindelse med cookies, der først kan/skal udføres når hjemmesiden ligger på korrekt domæne. Disse opgaver vil derfor først blive udført af DEL2 når hjemmesiden er overført.

Hvis kunden ikke ønsker, at hjemmesiden skal overføres på det tidspunkt, hvor den er færdigdesignet, træder den gratis Webmaster-periode i kraft (se pkt. 2e) og flytningen vil så blive udført i løbet af den gratis Webmaster-periode. Det samme gør sig gældende, hvis DEL2 ikke kan overføre hjemmesiden på grund af manglende adgang til hosting-udbyder og/eller eksisterende WordPress-installation eller mangelfulde oplysninger ifht. disse adgange. 

Er hjemmesiden fortsat ikke overført, når den gratis Webmaster-periode udløber, vil kunden automatisk overgå til et betalt Webmaster abonnement, som løber indtil hjemmesiden kan/skal overføres. 

Hvis der ikke betales for Webmaster abonnementet vil kunden få hjemmesiden udleveret som backup-filer, men ansvaret for at få hjemmesiden offentliggjort påhviler i så fald kunden og hjemmesiden og udførelsen af evt. manglende opgaver er ikke længere DEL2s ansvar.

Betaling

Betalingen falder i to rater. Første rate på 50% af det samlede beløb betales når designoplæg fra DEL2 er godkendt, mens de resterende 50% betales, når siden er klar til offentliggørelse. 

At hjemmesiden er klar til offentliggørelse betyder ikke nødvendigvis, at kunden vil have den offentliggjort på dette tidspunkt, men det betyder, at DEL2 har udført sin opgave og at den gratis Webmaster-periode træder i kraft (se pkt. 2e). 

Evt. udlæg foretaget af DEL2 vil blive pålagt anden ratebetaling (eksempelvis for oprettelse af webhotel og/eller køb af betalingsplugins, se pkt. 5a).

Gratis Webmaster

Alle hjemmesider fra DEL2 er inklusive gratis Webmaster i en eller to måneder, hvor længe vil fremgå af kundens tilbud. Den gratis Webmaster-periode træder i kraft, når siden er klar til offentliggørelse.

Inden den gratis Webmaster-periode udløber, fremsender DEL2 en påmindelse om dette. Det er herefter kundens ansvar at tage stilling til en evt. fortsættelse med Webmaster Abonnement eller alternativt selv at overtage drift og vedligeholdelse af hjemmesiden. 

Ønsker kunden at fortsætte med Webmaster Abonnement skal dette meddeles DEL2 senest 5 hverdage før den gratis periode ophører. Ved manglende svar, eller hvis kunden ønsker selv at overtage vedligeholdelsen af hjemmesiden, overdrages siden til kunden ved den gratis Webmaster-periodes udløb.

For øvrige vilkår og betingelser i forbindelse med Gratis Webmaster henvises til Vilkår og betingelser for DEL2 Webmaster.

Overdragelse

Vælger kunden selv at overtage hjemmesidens drift og vedligeholdelse fremsender DEL2 en mail, hvoraf det fremgår, at siden nu er kundens ansvar. 

Der fremsendes desuden link til dokument med informationer om brugernavne, passwords, farvekoder, fonte m.m. Download af dokumentet er beskyttet med password, der fremsendes separat. Kunden opfordres til for en sikkerheds skyld at udskifte passwords brugt til diverse konti og til altid at bruge passwords med en kombination af store og små bogstaver, tal og tegn. 

Hjemmesiden overdrages til kunden med nyeste opdateringer af WordPress, plugins og tema og med nylig backup på serveren.

Ved overdragelsen eller senest indenfor den første uge efter overdragelsen, gøres videomanual(er) til opdatering af indhold på kundens hjemmeside, tilgængelige på kundens personlige side hos DEL2. Kundevideoer er beskyttet med password, der fremsendes separat.

På kundens personlige side hos DEL2 findes desuden links til diverse brugermanualer på DEL2 DOCS, samt guide til vedligeholdelse af hjemmesiden.

Der gives ikke en fuldstændig manual til hverken WordPress, Gutenberg eller Elementor, men et kursus med udgangspunkt i kundens egen hjemmeside kan købes hos DEL2.

Pkt. 3: Indhold

Kunden skal som udgangspunkt selv levere alt indhold til hjemmesiden.

Tekst

Tekst skal leveres gennemskrevet og så færdigt som muligt. Den overordnede kvalitet af tekstindholdet på hjemmesiden er kundens eget ansvar, men DEL2 vil naturligvis bestræbe sig på at rette fejl og mangler. 

Billeder

Billeder skal leveres i en kvalitet, der kan godkendes af DEL2. Hvis DEL2 skal finde egnede stockfotos, vil disse billeder være en integreret del af designet, og billederne må derfor ikke bruges i anden forbindelse, heller ikke efterfølgende som billeder andre steder på hjemmesiden i f.eks blogposts eller lignende. Billedernes oprindelige brug på hjemmesiden skal respekteres, og billedfilerne må under ingen omstændigheder sælges videre, eller bruges særskilt i markedsførings- eller præsentationsmateriale af nogen art.

Rettigheder

Kunden står inde for, at alt materiale til brug på hjemmesiden er lovligt erhvervet og at kunden har rettighederne til at bruge materialet. 

På samme måde garanterer DEL2, at alt materiale, som DEL2 bruger på hjemmesiden, er lovligt erhvervet og at DEL2 har rettighederne til at bruge det. Angående brug af stockfotos, se desuden under pkt. 3b.

Når DEL2 har modtaget fuld betaling ejer kunden rettighederne til alt materiale på hjemmesiden, dog med de forbehold for brug af stockfotos, der er beskrevet under pkt. 3b. 

Kunden ejer også rettighederne til al tekst, og andet indhold kunden selv har leveret, med mindre andre ejer rettighederne til det. 

Har DEL2 lavet grafik eller logo til hjemmesiden fremsendes filerne til dette, når hjemmesiden overdrages eller efter ønske. Det er herefter kundens eget ansvar at opbevare filerne et sikkert sted, da DEL2 ikke er forpligtet til at opbevare dem efterfølgende.

DEL2 forbeholder sig retten til at bruge hjemmesiden i sammenhænge, hvor DEL2 fortæller om og viser sit arbejde frem – f.eks. på de sociale medier – ligesom hjemmesiden kan indgå i DEL2s portfolio på del2.dk

Pkt. 4: Data og brugerkonti

DEL2 opretter under udviklingen af hjemmesiden følgende brugerkonti for kunden:

Google

DEL2 opretter en Google-konto til hjemmesiden, hvis dette behøves til f.eks. Google Analytics.

Webmaster-mail

DEL2 opretter en webmaster-mailkonto, der bruges i forbindelse med diverse brugerkonti. Hvis det ikke er muligt at oprette en webmaster-mailkonto hos kundens hosting-udbyder, benyttes en Google-konto til dette formål. 

Al mail til webmaster-kontoen og/eller Google-kontoen videresendes til DEL2, så længe aftalen løber. Når/hvis hjemmesiden overdrages til kunden, fjernes videresendelsen og hvis muligt opsætter DEL2 videresendelse til kundens egen mail (ved Google-mail kræves at kunden godkender denne videresendelse). Det påhviler herefter kunden selv at tjekke denne webmaster-mail og/eller sikre, at videresendelsen virker, og DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis kunden efter overtagelse af hjemmesiden går glip af vigtig information vedr. hjemmesiden fremsendt til enten webmaster-mail og/eller Google-mail.

WordPress

DEL2 opretter sin egen admin-bruger i hjemmesidens WordPress-installation, hvis denne ikke findes i forvejen. 

Cookiebot

DEL2 opretter om nødvendigt en Cookiebot-konto til opsætning af Cookie-scanning og -banner.

Opbevaring af data

Alle passwords og brugernavne opbevares af DEL2 i et program, der er bygget til sikker opbevaring af passwords. Når/hvis hjemmesiden overdrages, får kunden udleveret alle oplysninger til ovenstående konti, bortset fra DEL2s WordPress-admin-bruger. 

DEL2 sletter alle oplysninger om brugernavne og passwords to måneder efter overdragelse af hjemmesiden med mindre andet aftales. Dette gælder dog ikke DEL2s WordPress-admin-bruger, men denne kan efterfølgende slettes af kunden i WordPress, hvis det måtte ønskes. Det anbefales dog ikke at slette DEL2s bruger, hvis det påtænkes at gøre brug af DEL2s support på et senere tidspunkt.

Pkt. 5: Licenser

Alle hjemmesider fra DEL2 udvikles i CMS-systemet WordPress og bygger på velafprøvede temaer og plugins fra anerkendte udviklere. 

Hvis betalingslicens kræves for et plugin eller tema, er det første års udgifter betalt af DEL2. For kunder med en Webmaster-aftale, uanset om den er betalt eller gratis, gælder, at alle licenser for plugins brugt til udviklingen af hjemmesiden er betalt af DEL2 så længe aftalen løber.

Betalings-plugins, der installeres efter offentliggørelse af hjemmesiden, betales som udgangspunkt af kunden.

I særlige tilfælde, hvor en bestemt funktion ønskes af kunden og denne kræver et betalingsplugin, der ikke indgår i DEL2s sædvanlige plugin-portefølje, kan dette blive installeret af DEL2 på kundens regning, hvorefter kunden opkræves for udlæg via faktura fra DEL2.

Tidligst ét år efter evt. overdragelse af hjemmesiden fjernes alle licenser betalt af DEL2. Dette meddeles pr. mail sammen med links til køb af egne licenser. Det er op til kunden at sørge for at købe og installere egen licens. 

Undlader kunden at købe egne licenser, gøres kunden hermed opmærksom på, at det pågældende tema eller plugin ikke længere vil modtage opdateringer eller support fra udvikleren, samt at manglende opdatering kan være ødelæggende for hjemmesiden idet de blandt andet tjener følgende formål:

Opdateringer lukker et eller flere sikkerhedshuller, som kan udnyttes til at bryde ind og lægge virus eller malware i dit system.

Opdateringer sikrer, at forskellige typer software fortsat kan arbejde sammen. Eksempel: WordPress’s software opdateres, og plugins og temaer opdateres efterfølgende, så de er forenelige med den nye WordPress-software.

Pkt. 6. Teknisk support

En del af DEL2s mission er at gøre ikke-teknisk-kyndige mennesker trygge ved at eje en hjemmeside. DEL2 vil derfor altid give personlig og nærværende support, ligesom det altid tilstræbes at besvare spørgsmål på en ordentlig og letforståelig måde.

DEL2 yder som udgangspunkt kun support til WordPress, men kunden er altid velkommen til at efterspørge support til f.eks. hosting eller mail. 

Opstår der problemer med WordPress, som DEL2 ikke kan løse, vil udgiften til evt. ekstern hjælp påhvile DEL2, så længe hjemmesiden er under udvikling eller har en gratis eller betalt Webmaster-aftale. Ligger problemet hos kundens hostingudbyder eller hos en anden ekstern udbyder, er evt. udgifter ikke DEL2s ansvar.

Ved support efter evt. overdragelse af hjemmesiden, står kunden selv for evt. udgift til ekstern hjælp eller for at finde en alternativ løsning. 

For yderligere information om support til Webmasterkunder henvises til Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement.

Pkt. 7: Browserkompatibilitet

DEL2 udvikler hjemmesider, der virker i følgende browsere:

Chrome, Safari, Firefox og Edge.

DEL2 kan ikke garantere, at hjemmesiden virker i Microsoft Explorer, da denne browser er under afvikling og hverken understøttes af Microsoft eller øvrige udviklere. 

Pkt. 8: SEO

DEL2 udfører grundlæggende SEO (søgemaskineoptimering) på hjemmesiden, men kan ikke gøres ansvarlig for, hvordan hjemmesiden rangerer i Googles søgeresultater. 

Grundlægggende SEO hos DEL2 indebærer installation af SEO-plugin (hjælpeværktøj til søgeordsoptimering), indskrivning af sidetitler og metabeskrivelser, opfyldelse af generelle sikkerhedskrav og mobilanvendelighed. 

Kunden opfordres til selv at levere søgeord til hjemmesiden. Sker dette ikke, er DEL2 ikke forpligtet til at lave en decideret søgeordsanalyse, men vil indsætte de søgeord, som umiddelbart passer til hjemmesiden. Søgeordene indsættes som fokussøgeord pr. side, samt i sidetitler og metabeskrivelser, men indskrives ikke i hjemmesidens tekster iøvrigt.

SEO og redesign

Ved redesign af en eksisterende hjemmeside gøres kunden hermed opmærksom på, at:

 • Ændring af domæne, side-URL’er, tema, indhold og design kan have stor indvirkning på ens rangering i Google. En lavere rangering efter redesign er ikke DEL2s ansvar og den tidligere rangering kan ikke kræves genskabt af DEL2.
 • DEL2 bestræber sig på ved redesign at bevare de gamle side-URL’er. Kan dette ikke lade sig gøre, redirecter DEL2 så vidt det er muligt de gamle URL’er til den nye hjemmeside (dog maks. 20 sider).
 • DEL2 indskriver ikke søgeord og/eller retter sidettiler og metabeskrivelser på eksisterende indlæg. Det samme gælder eksisterende sider, hvis antallet af disse overskrider 10.

Pkt. 9: Privatliv og cookies

Side til Privatlivspolitik

Hvis der indsamles personlig data på hjemmesiden, skal det fremgå af en side til Privatlivspolitik. Personlig data indsamles dels via cookies – for eksempel Google Analytics – men også hvis man har en kontaktformular, brugeropretelse, kommentarmulighed, nyhedsbrevstilmelding m.m.

DEL2 sørger for, at der oprettes en side til Privatlivspolitik med en generel tekst, der forholder sig til de personlige data, der indsamles på hjemmesiden. Det anbefales dog altid, at kunden gennemgår teksten og det vil under alle omstændigheder altid være kundens ansvar, at hjemmesidens Privatlivspolitik er retvisende og ajourført, og DEL2 kan ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler på siden til Privatlivspolitik.

Cookies

Alle hjemmesider, der sætter cookies, skal have samtykke fra den besøgende inden cookies sættes. DEL2 installerer bruger cookieværktøjet Cookiebot til at scanne hjemmesiden for cookies, samt generere cookie-samtykke-banner og cookiedeklaration.

Pkt. 10: Sygdom

Kundens sygdom

Skulle det ske, at kunden bliver syg under udvikling af hjemmesiden i en sådan grad, at vedkommende ikke er i stand til at møde de aftalte deadlines, vil DEL2 udarbejde en ny tidsplan, hvis afvikling dog vil skulle tilpasses DEL2s øvrige opgaver.

DEL2s sygdom

Skulle det ske, at Marie Wandel Kampmann bliver syg under udvikling af hjemmesiden i en sådan grad, at DEL2 ikke er i stand til at møde de aftalte deadlines og dato for offentliggørelse af siden, påhviler det DEL2 at udarbejde en ny tidsplan, der sikrer færdiggørelse og offentliggørelse af hjemmesiden så hurtigt som muligt. Er dette ikke muligt inden for en periode på 30 dage, vil kunden få refunderet evt. betalinger og er ikke længere bundet af aftalen.

Pkt. 11: Ansvarsfraskrivelse

Hvis kunden vælger at få overdraget hjemmesiden, når den gratis support-periode er udløbet – eller på et hvilket som helst senere tidspunkt – er hjemmesiden helt og holdent kundens eget ansvar, og kunden gøres derfor udtrykkeligt opmærksom på følgende:

DEL2 kan ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på hjemmesiden, efter at kunden har fået den overdraget, uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for kunden og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes, herunder, men ikke udelukkende:

 • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at siden er blevet hacket.
 • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/elller temaer.
 • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2, ikke længere opdateres af udvikleren. 
 • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes brug af temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret på hjemmesiden og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2.

Vilkår og betingelser for køb af hjemmeside er udarbejdet af DEL2 v. Marie Wandel Kampmann, CVR nr. 39632020. Senest revideret juli 2021.