Vilkår og betingelser for Supportkort

Pkt. 1: Aftalens rammer

Pris og betaling

Supportkort med 5 klip koster 2.000 kr. eks. moms.

Supportkort med 10 klip koster 3.500 kr. eks. moms.

Et klip modsvarer en supportsession af max. 1 times varighed.

Betaling for Supportkort skal ske forud og kortets klip kan ikke tages i brug før det fulde beløb er betalt, med mindre andet er aftalt.

Ubrugte klip kan ikke tilbagebetales.

DEL2 fremsender efter hver support-ydelse en opgørelse pr. mail, der viser forbruget af klip.

Adgang

DEL2 skal have uhindret administrator-adgang til kundens WordPress-installation og kundens hosting-udbyder og/eller FTP/SFTP-adgang til den server, hjemmesidens filer og database ligger på.

Pkt. 2: Aftalens indhold

Supportkort kan bruges som betaling for DEL2s support-ydelser, som bl.a. dækker over:

  • Brugerhjælp til WordPress
  • Opdatering af WordPress, tema og plugins
  • Installation og opsætning af backup-plugin
  • Udskiftning/ændring af eksisterende indhold (kunden leverer indhold)
  • Oprettelse af nye undersider (kunden leverer indhold)
  • Udgivelse af blog/kalender-indlæg (forudsættter eksisterende blog/kalender, kunden leverer indhold)

Pkt. 3: Ansvarsfraskrivelse

Kunder med Supportkort har ikke krav på løbende vedligeholdelse, sikkerhedsydelser eller betaling for premium-plugins. Ønskes disse ydelser skal der i stedet købes et Webmaster Abonnement.

Af samme grund kan DEL2 ikke gøres ansvarlig, hvis der optræder fejl eller nedbrud på en hjemmeside, selv om ejeren har købt Supportkort, uanset om dette måtte have økonomiske og/eller andre ubehagelige konsekvenser for kunden og/eller en evt. tredjepart og uanset hvad fejlen eller nedbruddet skyldes, herunder, men ikke udelukkende:

  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at siden er blevet hacket.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes manglende opdatering, manglende backup eller manglende kompatibilitet mellem WordPress, plugins og/elller temaer.
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes, at temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2, ikke længere opdateres af udvikleren. 
  • Fejl, nedbrud eller andre problemer, der skyldes brug af temaer, plugins eller funktioner, som DEL2 har installeret på hjemmesiden og som på installationstidspunktet fungerede og vurderedes sikre af DEL2.

Vilkår og betingelser for Webmaster Abonnement er udarbejdet af DEL2 v. Marie Wandel Kampmann, CVR nr. 39632020. Senest revideret marts 2023.